Covid-19

Vi følger myndighedernes anvisninger for at skabe en tryg biografoplevelse.

Det betyder at vi har opsat håndsprit, ændret på flowet i vores foyer og indført ekstra rengøring af kontaktpunkter. 

- Vores billetsystem skaber automatisk plads mellem de billetter du bestiller, og de andre biografgæsters bestilte billetter. Det betyder at grupper vil kunne sidde samlet, med afstand til andre gæster.

- Sædekapaciteten i salene er begrænset og følger de gældende vejledninger fra myndighederne.

- Vi opfordrer jer til at bruge Dan-kort eller MobilePay.

- Og så beder vi jer bruge biografsalens udgang når filmen er slut, så vi bedre kan styre flowet af gæster hos os i vores foyer.

- Er du i tvivl så spørg de frivillige i biografen og følg deres anvisninger.

 

Husk at tage ansvar for dig selv og vis hensyn til de øvrige gæster samt de frivillige i biografen.

Vi glæder os til at se dig til en god film i biografen.